พระเหรียญ หลวงพ่อโสธร พระคู่บ้านคู่เมือง

พระเหรียญ หลวงพ่อโสธร พระคู่บ้านคู่เมือง
พระเหรียญ

พระเหรียญ เปิดประวัติหลวงพ่อโสธร พระคู่บ้าน ‘เมืองแปดริ้ว’ หากจะกล่าวถึง พระคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว คงไม่แคล้วต้องนึกถึง หลวงพ่อโสธร เป็นแน่ๆ วันนี้บทความชิ้นนี้จะชวนทุกคนมาส่องพระเหรียญ หลวงพ่อโสธรกันค่ะ

พระเหรียญ หลวงพ่อโสธรนี้ได้มีการจัดสร้างเป็น เหรียญหลวงพ่อโสธร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่วัดสร้างเอง และหน่วยงานอื่นจัดสร้าง โดย เหรียญรุ่นแรก จัดสร้างเมื่อปี 2460 ที่นับว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร และถือได้ว่า “เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก” เป็นเหรียญพระพุทธที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศ จากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆ

สำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์มเนื้อทองคำ โดย เหรียญรุ่นแรก จัดสร้างเมื่อปี 2460 เป็นเหรียญรูปอาร์ม ในสมัยที่พระอาจารย์หลิน รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ โดยมี ขุนศิริราชภักดี (เล้ง สันธนะกุล) เป็นมัคนายก และเป็นผู้จัดสร้าง เพื่อหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์แท่นชุกชีหลวง

สำหรับการจัดสร้างเหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรรุ่นล่าสุด คือ รุ่น “มงคลมหาบารมี ๘๕” ประกอบด้วย พระหลวงพ่อโสธรขนาดบูชา พระกริ่งรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโสธร (พิมพ์ใหญ่-เล็ก) เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร และเหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อโสธร มีด้วยกัน 5 เนื้อมวลสาร คือ ทองคำ นวโลหะ เงิน ทองฝาบาตร และเนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ ในส่วนของเนื้อเงินนั้นมีการลงยาทุกสีตามวันเกิด

เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นแรก เป็นเหรียญพิมพ์ทรงอาร์มข้างเลื่อย เหรียญพระพุทธโสธร

รุ่นแรกมีชนิดเนื้อโลหะ 4 ชนิด คือ

  • ทองคำ
  • เงิน
  • สัมฤทธิ์
  • ทองแดง

ด้านหน้ารูปหลวงพ่อโสธร สลัก “พ.ศ.๒๔๖๐” ใต้ฐาน จุดสังเกตอาสนะคม ติ่งหูแตก ๒ แฉก ข้างหลวงพ่อ สลัก “พระพุทธโสทร” (ใช้ ท. ทหาร) เมืองฉเชิงเทรา (ไม่มีสระอะ) ด้านหลัง เหรียญพระพุทธโสธร เป็นพิมพ์ยันต์ใหญ่ อักขระคมชัด

เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นแรก สร้างด้วยเนื้อมวลสารโลหะ 5 ชนิด คือ ทองคำ เงิน สัมฤทธิ์ และทองแดง ส่วนเนื้ออื่นๆ มีค่านิยมรองลงมา คือ 1.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อสัมฤทธิ์ ค่านิยมกว่า ๔ ล้านบาท 2.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อทองแดง ค่านิยมกว่า 3 ล้านบาท 3.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อเงิน

พระเหรียญ หลวงพ่อโสธร พุทธลักษณะ ?

พระเหรียญ

ลิงก์ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BuddhaSothorn.jpg

สำหรับการจัดสร้างพระเหรียญ หลวงพ่อโสธรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่วัดสร้างเอง และหน่วยงานอื่นๆจัดสร้าง โดยเหรียญรุ่นแรกจัดสร้างเมื่อปี ๒๔๖๐ ที่นับว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร และถือได้ว่า “เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก” เป็นเหรียญพระพุทธที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศ จากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆ รวมแล้วน่าจะอยู่ที่หลักพันรุ่น

 นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อโสธรทุกรุ่น คือ “ด้านหลังของเหรียญจะเป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์” ยันต์หลังเหรียญเหลวงพ่อโสธร รุ่น “มงคลมหาบารมี ๘๕” ก็เช่นกัน เป็น ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือแม่ธาตุใหญ่ เขียนในรูปยันต์น้ำเต้าที่ว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” โดยตัว “ยะ” เขียนไว้ตรงกลาง อุณาโลม 5 ชั้น ให้สอดคล้องกับ “นะ โม พุท ธา ยะ” ซึ่วหมายความถึงพรพุทธเจ้า 5 พระองค์

นะ

เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “นะ กาโรโหติสัมพโว พระกุกกุสันโธ จงมาบังเกิดเป็นตัว นะ”

โม

เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าโคนาคม องค์ที่ 2  ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “โม กาโรโหติสัมพโว พระโคนาคม จงมาบังเกิดเป็นตัว โม”

พุท

เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ที่ 3 ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “พุท กาโรโหติสัมพโร กัสสปะเถระ จงมาบังเกิดเป็นตัว พุท”

ธา

เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ที่ 4 ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ธากาโรโหติสัมพโว พระสมณโคดม (บางครั้งใช้พระศรีศากยมุณี ในอดีตจะใช้ว่า พระศิริศากยมุณี) จงมาบังเกิดเป็นตัว ธา”

ยะ

เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย องค์ที่ 5 (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.5000 ) ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ยะ กาโรโหติสัมพโว พระศรีอริยเมตไตรย (บางครั้งใช้พระศรีอริยะเมตเตยโย) จงมาบังเกิดเป็นตัว ยะ”

นอกจากนี้ยังมี อุณาโลม 5 ชั้นต้องภาวะนาสูตรแม่ธาตุว่า “อุ ณา โล มา มะ อะ อุ กา โร โห ติ จงมาบังเกิดเป็นอุณาโลม” ส่วนอุณาโลม 7 ชั้น จะแทน โพชฌงค์ 7 เป็นธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เพราะพระองค์ทรงมีโภชฌงค์ 7 นี้ เป็นธรรมสำคัญอันหนึ่งในการตรัสรู้ของพระองค์ ได้ประกอบด้วย1.สติ ความระลึกได้ 2..ธัมมวิจยะ การสอดส่องธรรม 3.วิริยะ ความเพียร 4.ปีติ ความอิ่มใจ 5.ปัสสิทธิ ความสงบกายและความสงบจิต 6.สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ 7.อุเบกขา ความวางเฉยในธรรม

  อุณาโลม ๙ ชั้น จะแทน หัวใจ อิติปิโส หรือหัวใจพระพุทธเจ้า ทีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ” หรือย่อสั้นๆ ว่า “อิ กะ วิ ติ” ก็ได้เช่นกัน ถือเป็นสุดยอดของคาถา ทั้งนี้ จะนิยมใช้ในการเจิมบ้าน เจิมรถ เจิมร้านค้า สุดแล้วแต่จะกี่ชั้น และจะภาวนาด้วยคาถาบทใด

หลวงพ่อโสธร กับวิธีการมูให้ปังสุดๆ

พระเหรียญ

ลิงก์ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A33.jpg

“หลวงพ่อโสธร” เป็นพระพุทธรูปที่มีอภินิหาร และมีฤทธานุภาพของชาวไทย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย วางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ตำนานเกี่ยวกับการสร้างพระหลวงพ่อโสธรที่น่าสนใจ คือ พระสามพี่น้อง คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ และ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มีเรื่องเล่าว่า พระสามพี่น้องนี้เป็นพระที่สร้างขึ้นโดยพี่น้องสามคนเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยพี่ชายคนโตเป็นคนที่เกิดวันพุธ จึงสร้างพระปางอุ้มบาตร คนกลางนั้นเกิดวันพฤหัสบดีจึงสร้างพระปางสมาธิ ส่วนน้องคนสุดท้องสร้างพระปางมารวิชัยแล้วต่อมาก็ว่ากันว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ถูกนำมาซ่อนในแม่น้ำเพื่อหลบพม่า หรือบ้างก็ว่าเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายทางเรือ แต่สุดท้ายแล้วพระพุทธรูปทั้งสามองค์นั้นก็เป็นพระที่อยู่ในแม่น้ำเหมือนกัน เมื่อพระพุทธรูปทั้งสามอยู่ในแม่น้ำทางภาคเหนือ ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ล่องลอยมาตามแม่น้ำ แต่ละองค์ได้เลือกสถานที่แห่งใดบ้าง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานมาจวบเท่าทุกวันนี้

สำหรับความศักดิ์สิทธิ์และคติความเชื่อเกี่ยวหลวงพ่อโสธรรนั้น โดยเฉพาะเรื่องการยกเด็กที่เลี้ยงยาก รวมทั้งเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้เป็น “ลูกของหลวงพ่อโสธร” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่า เด็กที่ถูกยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรกลับกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่าย และไม้เจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้ชาวจีนจะศรัทธาหลวงพ่อโสธรมาก จะทำมาค้าขาย หรือทำกิจการใหม่ ลูกๆ จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องไปไหว้และบนบานให้หลวงพ่อโสธรช่วย ทำให้ชาวจีนประสบความสำเร็จในการค้า ต้องต้มไข่แดงไปแก้บนหลวงพ่ออย่างล้นหลาม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

สำหรับคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันมากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นคาถาที่กล่าวถึงพระเจ้า ๕ พระองค์ หรือพระพุทธ ๕ พระองค์ โดยเริ่มจากการตั้งนะโม ๓ จบ “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากยมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง” ทั้งนี้จะเห็นว่าคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร มีการเอ่ยนาม พระพุทธทั้ง ๕ พระองค์ โดยเชื่อกันว่า ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทพระเจ้า ๕ พระองค์ ก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน เผชิญหน้ากับศัตรู ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีก ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พระเหรียญที่นำมาฝากในวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมละคะ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรไม่เพียงแต่จะขอพรได้ตามใจแล้ว ยังสามารถคุ้มครองปดชกป้องเภทภัยได้อีกด้วยนะคะ พระเหรียญก็เปรียบเสมือนพระเครื่องนั้นก็คือ ศูนย์รวมจิตใจของคนทั่วไปที่มั่นคงต่อบวรพุทธศาสนาค่ะ

Credit by : Ufabet