เหรียญพระพิฆเนศ งามด้วยพลังของปฐมพรหม

เหรียญพระพิฆเนศ งามด้วยพลังของปฐมพรหม
เหรียญพระพิฆเนศ

เหรียญพระพิฆเนศ งามสง่าเต็มเปี่ยมด้วยพลังของปฐมพรหม หากจะกล่าวถึงพระพิฆเนศ หลายคนอาจจะรู้จักเทพองค์นี้เป็นอย่างดีในนรูปแบบของเทวรูป แต่วันนี้บทความชิ้นนี้จะชวนทุกคนมาส่อง เหรียญพระพิฆเนศ กันค่ะ จะสวยงามมีพลังขนาดไหนมาดูกันเลย

สำหรับเหรียญที่จะนำมาฝากในวันนี้คือ เหรียญพระพิฆเนศที่มีลักษณะเป็น เป็นเหรียญเป็นรูปวงกลม ตรงกลางมีองค์พระพิฆเนศปางประทานพร องค์ใหญ่นั่งประทับอยู่บนดอกบัว โอบล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศองค์เล็ก ด้านหลังสลักคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระพิฆเนศคือ โอม  และเหรียญรุ่นนี้ดีมากครบเครื่องแห่งยุครุ่นหนึ่ง เพราะผ่านพิธีกรรมตามตำรับโบราณจารย์และพิธีพราหมณ์มาแล้ว ครั้งแรกในเดือน พ.ย. 2558 และในเวลาต่อมาเหรียญพระพิฒเนศได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกเป็นวาระที่สอง ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สัน กำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ได้รับเมตตาเป็นกรณีพิเศษจาก พระครูวิสุทธิเขมรัต (พระอาจารย์เกษม) เจ้าอาวาสวัดป่าตึง รวมทั้งพระเกจิคณาจารย์เรืองพระเวทย์สายล้านนามากมาย รวมทั้งศิษย์ในสายของ พระครูจันทสมานคุณ (ครูบาหล้า จันโทภาโส) หรือครูบาหล้าตาทิพย์ อดีตอริยะสงฆ์รูปสำคัญแห่งล้านนา ท่านเคยร่วมก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพกับนักบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัย ซึ่งปัจจุบันท่านมรณภาพสังขารไม่เน่าเปื่อยอีกด้วยค่ะ

เปิดประวัติที่มาทีไปของ เหรียญพระพิฆเนศ ?

เหรียญพระพิฆเนศ

ลิงก์ : https://www.pinterest.com/pin/533606255831750502/

สำหรับเหรียญพระพิฆเนศ รุ่นนี้ มาจากคณะผู้จัดสร้าง เหรียญพระพิฆเนศ รุ่นนี้จำลองต้นแบบจากนิมิตของ ตุ้ย เอ็กซเรย์ หรือ นายจักรินทร์ โกศัยดิลก หรือ ตุ้ย เอ็กซเรย์ หมอดูตำรับสแกนกรรม เพื่อต้องการให้เป็นสะพานบุญนำรายได้ไปก่อสร้างเทวสถานประดิษฐานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เป็นมรดกของแผ่นดินที่บริเวณรังสิตคลอง 3-4 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และจะเปิดให้ผู้ศรัทธาแวะเวียนไปสักการะกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว รวมทั้งนำรายได้บางส่วนไปถวายบูรณะวัด ช่วยเหลือโรงเรียน โรงพยาบาล คนพิการและผู้ด้อยโอกาส บำรุงพระพุทธศาสนา อีกด้วยค่ะ

โดยในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ และคณะได้มีแนวคิดจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) ปางประทานพร เป็นเหรียญเป็นรูปวงกลม ตรงกลางมีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่นั่งประทับอยู่บนดอกบัว โอบล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศองค์เล็ก ด้านหลังสลักคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระพิฆเนศคือ โอมนั้นเองค่ะ

เปิดประวัติพระพิฒเนศ เทพเจ้าผู้ขัดอุปสรรคนานาปัญหาทั้งปวง

เหรียญพระพิฆเนศ

ตามตำนานว่า พระพิฆเนศ เป็นโอรสแห่งพระศิวะมหาเทพและพระแม่ปารวตี เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เชื่อกันว่า พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร หรือ พระคณปติ เป็นเทพสำคัญองค์หนึ่งของศาสนาฮินดู ได้รับการศรัทธาและเคารพมากในฐานะเทพเจ้าแห่งความรู้ มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนงและฝ่าฟันอุปสรรคได้ทั้งปวง สังเกตเห็นได้จากการทำพิธีกรรมทุกหนทุกแห่ง มักจะมีการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศก่อนเสมอ เนื่องจากพระพิฆเนศเป็นปฐมพรหมอีกด้วยค่ะ

พระพิฆเนศ หรือ พระคณปติ มีรูปกายเป็นมนุษย์ผู้ชาย รูปร่างอ้วนเตี้ย พุงพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว กายสีแดง บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มสีแดง มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ ทำจากกะโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) มีหนูนามว่ามุสิกะ เป็นพาหนะและสนิทสนมกันมาก

สำหรับความเชื่อของคนไทย พระพิฆเนศวรได้รับยกย่องให้เป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามแบบของศาสนาพราหมณ์ที่สถาปนาพระพิฆเนศวร นั่นคือเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีการศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง ในฐานะบรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทปัญญาและความสำเร็จ ส่งผลให้กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังจะเห็นหน่วยงานราชการ กรมศิลปากรและมหา วิทยาลัยศิลปากร ที่ยึดถือพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กร

นอกจากนี้ตามคติพราหมณ์ถือว่า “พระพิฆเนศ” เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ช่วยประทานพรให้ประสบความสำเร็จเรื่องงาน ก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย รวมทั้งเรื่องชื่อเสียง โชคลาภ ทั้งนี้เรายังสามารถการบูชา “พระพิฆเนศ” สามารถทำได้เองที่บ้าน โดยเตรียมของไหว้ดังนี้

 1. ธูปกำยาน หรือเทียน
 2. ขนมลาดูงา หรือขนมหวาน หรือผลไม้ที่หาได้ เช่น กล้วยสุก น้ำมะพร้าว น้ำอ้อย
 3. ดอกไม้สีสันสวยงาม
 4. น้ำเปล่า
 5. นมจืด

นอกจากนี้สามารถเตรียมได้ตามสะดวกแต่ห้ามเป็นเนื้อสัตว์เด็ดขาด หรือถ้าเตรียมไม่ทันให้สวดปากเปล่าอย่างตั้งใจ

สำหรับคาถาสำหรับสวดบูชา “พระพิฆเนศ” (แบบย่อ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

และหากมีเวลาควรสวด 108 จบ และต้องตั้งใจให้แน่วแน่ สิ่งที่อธิษฐานก็จะสมปรารถนา จากนั้นค่อยสวดถวายอารตรีแด่องค์พระคเณศ

การบูชาไฟ อารตี หรือวิธีขอพรองค์เทพตามแบบฉบับฮินดู

 ตามตำราในคัมภีร์ฤคเวทย์ กล่าวถึง การบูชาไฟ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุด จะขาดเสียไม่ได้ เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้าให้ทรงมอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชานั้นๆ

การอารตีหรือการบูชาไฟนั้น ตามตำราได้กล่าวว่า เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชาเทพ ด้วยชาวฮินดูถือว่า พิธีกรรมทั้งหลายนั้นจะไม่ สมบูรณ์หากขาดการบูชาไฟ หลังผ่านพิธีดังกล่าว จะวางตะเกียงอารตีไว้หน้าแท่นบูชา แล้วผู้ร่วมพิธีนิยมใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างคว่ำลงเปลงไฟใน ระยะที่ห่างพอสมควร แล้วนำฝ่ามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ดวงตา และใบหู เพื่อเปิดทวารในการรับรู้ซึ่งสัมผัสพิเศษ และขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไป หรือ บริเวณที่เจ็บป่วย

การอารตี ตามประเพณีฮินดูอาจแบ่งกว้างๆออกได้เป็น 2 ลักษณะ

1.สนฺธยารตี คือการอารตี ที่กระทำในเวลาสนธยา ได้แก่ เวลาเช้า กับพลบค่ำ (บางวัดก็มีมากกว่า 2 เวลา) การอารตีจำเป็นจะต้องกระทำในเทวสถานทุกๆวัน ขาดไม่ได้

 2.การอารตี หลังการประกอบพิธี การอารตีประเภทนี้จะกระทำหลังจากการประกอบพิธีบูชาตามโอกาสต่างๆ หรือหลังจากการสวดมนต์ หรือการทำอภิเษกเทวรูป สิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือการต้อนรับผู้มาเยือน การต้อนรับเจ้าบ่าว นักบวช คุรุ(กระทำเบื้องหน้าผู้ที่เราต้อนรับ) หรือ หลังจากการทำบูชาที่หิ้งพระของบ้านเรา ฯลฯ การอารตีเช่นนี้ วิธีการคล้ายแบบแรก แต่ไม่กำหนดระบุเวลา

วิธีการเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • 1.ตะเกียงอารตี ตะเกียงอารตีมีหลายรูปแบบ(พาหุรัดขายเยอะแยะ นิยมใช้ 5 ดวง หรือ 1ดวง หรือ มากกว่า ) แล้วแต่เราสะดวกจัดหา แต่ตามประเพณีโบราณ จะใช้การบูร ตะเกียงนี้เรียกว่า กรฺปูรฺอารตี จุดไฟที่การบูร เป็นแบบโบราณประเพณี ถือว่าไฟจากการบูร เป็นไฟสะอาดบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม
 • 2.ปัญจปาตร หรือถาดโลหะ ไว้รองรับตะเกียง (จงจำไว้เสมอว่าตะเกียงอารติจะไม่วางไว้กับพื้นเสมอ)
 • 3.ภาชนะใส่น้ำ  หมายถึง หม้อ(พร้อมช้อน)  หรือสังข์ ที่ใช้บรรจุน้ำได้
 • 4.ธูป นิยมใช้ 5 ดอก  เพราะเลขห้า หมายถึง ธาตุ5 ตามคติฮินดู (ไฟ(อัคนิ) น้ำ(อาโป) ลม(วาโย) ดิน(ปฤถิวี) อากาศ(ลมที่อยู่เหนือสูงขึ้นไป)
 • 5.ดอกไม้ (ดอกไม้อะไรก็ได้ตามสะดวก) จัดวางในถาดให้สวยงาม
 • 6.ระฆัง (กระดิ่ง)
 • 7. สังข์เป่า

ขั้นตอนวิธีการอารตี

 • 1.ก่อนทำให้อาบน้ำสนานกายก่อนเข้ามายังห้องพิธี ทำบูชา ต่างๆ ฯลฯ จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ จุดธูปจุดเทียน ถวายอาหารผลไม้ หรืออะไรก็แล้วแต่เราหรือ ทำอย่างที่เคยทำมาก่อน ก็จะทำก่อนอารติ ครับ
 • 2. เป่าสังข์สามครั้ง เริ่มสวดอารตี ของแต่ละองค์ หรือจะสวดรวมก็แล้วแต่สะดวก หากสวดไม่เป็นก็เปิดซีดีได้ หรือเปิดจาก youtube
 • 3.จุดธูปขึ้น เริ่มการอารตี โดยสั่นกระดิ่งในมือซ้าย มือขวาถือธูปวนไปรอบๆ เทวรูปตามเข็มนาฬิกา เริ่มที่พระคเณศก่อน(ถ้ามี) จากนั้นองค์ที่เป็นประธาน และองค์อื่นๆ
 • 4. จุดตะเกียงอารตี เริ่มจากพระคเณศก่อน คัมภีร์นิตยฏรมฺ บันทึกว่า การอารตีให้เริ่มจากที่พระบาท พระอุระ พระพักตร์ วนที่องค์พระองค์ละ 3 รอบก็ได้ จนครบทุกองค์ ในขณะอารตีนั้น มือซ้ายสั่นระฆัง มือขวาถือตะเกียงอารตี
 • 5.ถ้าจะมีพัดโบก แส้ ผ้า ก็สามารถใช้ร่วมตอนนี้ได้ หรือให้ผู้ช่วยทำก็ได้
 • 6.จบ บทอารตี เป่าสังข์แล้ววางตะเกียงบนถาด ใช้มือขวาโบกเปลวไฟไปที่เทวรูป
 • 7. ดอกไม้ที่เตรียมไว้ ก็ให้อธิษฐานโปรยไปที่เทวรูป และให้คนที่มาร่วมพิธีโปรยด้วย
 • 8.ตักน้ำ 1ช้อน วนไปที่ไฟ แล้ว เทลงบนถาด เสร็จแล้ว ตักน้ำ 1ช้อน ล้างที่มือของเราเอง เป็นอันเสร็จพิธี ค่ะ

ต่อมามาดูบทสวด “พระพิฆเนศ” ที่ได้รับความนิยมในไทยกันค่ะ สำหรับบทนี้เป็นบทสวดบูชาพระคเณศขอโชคขอลาภค่ะ

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

เทคนิคการมูพระพิฆเนศอย่างได้ผล สำคัญอยู่ที่ใจค่ะ หากเราตั้งใจ ศรัทธาเท่านั้นจะเป็นบ่อกำเนิดแห่งปาฎิหาร์ยค่ะ และการบูชาพระคเณศไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองหรูหรา ขอแค่เรามีใจศรัทธา พิธีการเรียบง่าย หรือแม้แต่ถวายนมจืดกล่องเดียวพรก็จชสำเร็จได้สมปรารถนาได้เช่นกันค่ะ

นอกจากนี้การบูชาพระพิฒเนศนอกจากจะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหานานาทั้งปวงได้แล้วท่านยังเป็นองค์เทพห่งโชคลาภ เงินทองและสรรพวิทยา ปัญญาความรู้ คีตศิลป์ อีกด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เหรียญพระพิฆเนศ ที่บทความนี้พาส่องกันนั้น น่าสนใจน่าเช่าหามาบูชาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ หากพร้อมแล้วไปหาเช่าบูชากันเลยค่ะ

Credit by : Ufabet