เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ ชวนส่องของดีเมืองไทย

เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ ชวนส่องของดีเมืองไทย
เหรียญพระพุทธ

เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ จากพระปฏิมาสู่พระเหรียญอันงามสง่า หากจะกล่าวถึงพระเหรียญที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยคงจะหนีไม่พ้นเหรียญพระพุทธชินสีห์แน่นอนค่ะ บทความชิ้นนี้จะชวนทุกคนมาส่องพระเหรียญกันค่ะ มาดูกันเลย

พระพุทธชินสีห์ จากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยสู่พระเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ มีอายุความเก่าถึง 111 ปีเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องและเรียกกันว่า “ปู่เหรียญ” เป็นเหรียญจำลองพระพุทธชินสีห์

การจัดสร้าง เหรียญพระพุทธ ชินสีห์?

เหรียญพระพุทธ

ลิงก์ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg

สำหรับการจัดสร้าง เหรียญพระพุทธชินสีห์ รุ่นแรก ในปี 2440 นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกและพระราชทานในงานสมโภช “พระพุทธชินสีห์” ในโอกาสที่เสด็จฯกลับจากยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2440 โดยสั่งผลิตเหรียญจากเมืองนอก มีความคมชัดสวยงามมาก เหรียญพระพุทธชินสีห์ รุ่นแรก ปี 2440 นับเป็นการรวบรวมสิ่งอันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาสูงสุดมารวมไว้ได้ถึง 3 ประการ ไม่ว่าจะเป็น

  • 1.จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกการสมโภช “พระพุทธชินสีห์” ที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย โดยได้จำลองรูปพระพุทธชินสีห์ขึ้นปรากฏอย่างงามสง่า และยังเป็นเหรียญพระพุทธปฏิมาเหรียญแรกของไทยอีกด้วย
  • 2. จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯกลับจากยุโรป ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้เสด็จฯเยือนประเทศในทวีปยุโรปเลยทีเดียวค่ะ
  • 3. จัดสร้างเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรส ครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ พระองค์ทรงเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บวรพระพุทธศาสนาและประเทศชาติซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ

สำหรับเนื้อหามวลสาร และ พุทธลักษณะพิมพ์ทรง มีการจัดสร้างเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง และยังมีการจัดสร้าง 2 ลักษณะ คือ “เหรียญทรงกลม หูเชื่อม มีรูปใบโพธิ์อยู่ตรงกลาง” และ “เหรียญรูปใบโพธิ์ ไม่มีก้าน ไม่มีรูคล้องเหรียญ ขอบข้างเลื่อย” โดยรายละเอียดภายในใบโพธิ์จะเหมือนกัน คือ พิมพ์ด้านหน้า จะปรากฏลายเส้นใบของใบโพธิ์ ตรงกึ่งกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธชินสีห์งดงามมาก

 ใต้ฐานมีอักษรไทยว่า “พระพุทธชินสีห์” พิมพ์ด้านหลัง ปรากฏลายเส้นใบเช่นกัน ปลายใบด้านบนเป็น “อุณาโลม” ถัดลงมาเป็นข้อความภาษาไทยว่า “งานสมโภชเมื่อเสดจกลับจากยุโรป 2440” “เหรียญทรงกลม หูเชื่อม” ซึ่งเหรียญพระรุ่นนี้มีจำนวนน้อยมาก และยังไม่ปรากฏของปลอมให้เห็น

   “พระพุทธชินสีห์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก เจ้านครเชียงแสน ในคราวเดียวกับที่ทรงสร้าง “พระพุทธชินราช” และ “พระศาสดา” เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จลงมาตั้งเมืองที่พิษณุโลก สมัยรัตนโกสินทร์ ในราว พ.ศ.2372 ได้อัญเชิญลงมาประดิษฐาน ณ มุขหลังของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารอีกด้วยค่ะ

เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ ปู่เหรียญเด่นด้านใดบ้าง เปิดวิธีการบูชาพระพุทธชินสีห์

เหรียญพระพุทธ

ลิงก์ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C2_-_panoramio.jpg

หากจะกล่าวถึงพุทธคุณของ เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ นั้นสามารถครอบจักรวาลได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น แคล้วคลาด นิรันตราย คงกรพันชาตรี คุ้มครอง เมตตามหานิยม มีเสน่ห์ เป็นต้น แต่ใครหลายคนอาจะสงสัยว่า พระพุทธชินสีห์มีที่มาทีไปอย่างไร และวิธีการบูชาที่ถูกต้องทำอย่างไร บทความนี้จะมาเฉลยคำตอบนี้กันค่ะ

พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จัดอยู่ในศิลปะสุโขทัย ถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่ครั้งโบราณ และยังเป็นพระประจำหรับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคมอีกด้วยค่ะ

เนื่องจากพระพุทธชินสีห์นั้นได้สร้างขึ้นจำลองจากเหตุการณ์ คราวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผชิญกับหมู่มารซึ่งมาขัดขวางไม่ให้พระองค์ทรงตรัสรู้ ก่อนจะทรงมีชัยเหนือพญามารทั้งหลายในที่สุด พระพุทธชินสีห์จึงเป็นพระที่เด่นในด้านของการเสริมสร้างดวงชะตา และขอพรให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคเภทภัยทั้งหลาย

นอกจากนี้ ใต้แท่นประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์ ยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

แต่เดิม พระพุทธชินสีห์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2372  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงสร้างวัดบวรนิเวศราชวรวิหารขึ้น และได้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐานตราบจนปัจจุบันนี้

จากพงศาวดารเมืองเหนือ ซึ่งเป็นเอกสารเล่าเรื่องตำนานเมืองเหนือในสมัยกรุงศรีอยุธยา กับลักษณะศิลปะของพระพุทธชินสีห์ ทำให้สันนิฐานได้ว่าพระพุทธชินสีห์ น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 หรือในช่วงสมัยสุโขทัยในคราวเดียวกับที่สร้างพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเช่นกัน

สำหรับ คาถาบูชาพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารมีดังต่อไปนี้

(ตั้งนะโมฯ 3 จบ) นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะสุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีธานังวะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

นับได้ว่า  “ปู่เหรียญ” จัดเป็นเหรียญพระพุทธปฏิมาที่เก่าแก่ที่สุดและยังความทรงคุณค่าด้านความงดงามของพุทธศิลปะที่แปลกแตกต่าง อีกทั้งยังทรงคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้ยังได้เสริมด้านโชคชะตา ดวง และแคล้วคลาด แก่ผู้บูชาที่ได้ครอบครองอีกด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เหรียญพระพุทธ ชินสีห์ พระเหรียญที่บทความนี้ชวนมาส่องกันนั้น น่าเช่าหามาบูชาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ นอกจากจะเหรียญพระพุทธชินสีห์จะมีประวัติอันยาวนานแล้ว การบูชาพระชินสีห์ยังเป็นการสวดเพื่อระลึกคุณของพระพุทธเจ้าอีกด้วยนะคะ และแน่นอนว่าเหรียญพระพุทธนี้ยังมีพุทธลักษณะที่สวยงามควรค่าแก่การหามาเลี่ยมขึ้นคอมากๆเลยล่ะคะ กระนั้นการเสริมดวงชะตายังสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งคือการประกอบกรรมดี การทำบุญ ตักบาตร การทำทาน ซึ่งทั้งหมดนี้จัดอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการอีกด้วยค่ะ การประกอบกรรมดีก็จัดว่าเป็นการส่งเสริมดวงชะตาได้อีกทางหนึ่งค่ะ

Credit by : Ufabet