บูชาพระพิฆเนศ 10 ของไหว้ ที่สายมูพลาดไม่ได้

บูชาพระพิฆเนศ 10 ของไหว้ ที่สายมูพลาดไม่ได้

บูชาพระพิฆเนศ เชื่อว่าหลายคนอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกันทุกคน ทว่าแต่ใครเล่าจะรู้ได้ว่า ยังมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าจะสามารถขจัดอุปสรรคได้อีกด้วย บทความนี้จะพาสายมูทุกคนมารู้จัก ของไหว้บูชาพระพิฆเนศ และปางต่างๆของพระคเณศ ไปดูกันเลยค่ะ สำหรับของไหว้องค์พระพิฆเนศวรนั้น …จะไม่นิยมถวายของคาว อาหาร หรือ เนื้อสัตว์ รวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่ และจะนิยมถวายของไหว้ดังต่อไปนี้ กล้วยผลไม้รสชาติโอชา อร่อยดีพร้อมคุณประโยชน์ หนึ่งในของไหว้ที่ไม่สามารถลืมได้เลยคือกล้วย เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ เชื่อกันว่า การถวายกล้วยคือการถวายเพื่อให้ทำงานราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจราบรื่น เพื่อให้การสอบราบรื่น ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก นมจืด อีกหนึ่งของไหว้ที่หลายคนรู้จักกันดีนั้นคือ นมจืด และนมจืดนี้ไม่ควรดัดแปลงแต่งกลิ่นแต่งรส เช่นรสช็อคโกแล็ต รสสตรอเบอรี่ หรือนมเปรี้ยวดัดแปลงต่างๆก็ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะได้ การถวายนมจืดสามารถเทใส่แก้ว หรือ เสียบหลอดเจาะไว้ได้เช่นกันค่ะ ดอกไม้ พวงมาลัยดาวเรือง อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือดอกไม้หรือพวงมาลัยดาวเรือง เชื่อกันว่า การถวายพวงมาลัยดาวเรืองจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ นั้นเองค่ะ พวงมาลัยที่ถวายต้องเป็นพวงมาลัยสดนะคะ ห้ามถวายดอกไม้เหี่ยวแห้งเด็ดขาดค่ะ ธัญพืช  9  ชนิด การถวายธัญพืชเป็นของไหว้มงคลที่หลาย ๆ คนมักไม่ค่อยจะนำมาถวาย ยิ่งต้องใช้ 9 ชนิด ก็จะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก การถวายธัญพืช […]

บูชาพระ การบูชาที่สายบุญไม่รู้ไม่ได้

บูชาพระ การบูชาที่สายบุญไม่รู้ไม่ได้

บูชาพระ เชื่อว่าการบูชาพระรัตนตรัยนี้จะทำให้เกิดสิริมงคลในชีวิต อีกทั้งการสวดมนต์ยังเป็นหลักปฏิบัติสืบๆต่อกันมา นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลอีกด้วย นอกจากนี้ยังนับเป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการอีกด้วยนะคะบทความนี้จะชวนทุกคนมาสวดมนต์กันค่ะ บทสวดมนต์ บูชาพระ บทไหนแปลว่าอะไร ? บทสวดมนต์ บูชาพระ รัตนตรัย ที่จะพาทุกคนมารู้จักกันนั้น เชือว่าหลายคนคงเคยสวดแต่ภาษาบาลี แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่นั้นแปลว่าอะไรบ้าง คําบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) บทสวดอิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ) -อิติปิโส ภะคะวา […]